Zasebnost

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

 1. OBVESTILO O UPORABI IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Kulturno umetniško društvo Coda (v nadaljevanju »upravljavec«) sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletne strani
zmesani.si (v nadaljevanju »spletna stran«), pridobljene ob registraciji v ali ob prijavi v spletišče, v skladu z vsakokrat veljavnimi
predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in Uredbo EU 2016/679, o varstvu osebnih
podatkov).

Spletna stran se uporablja za promoviranje dejavnosti projekta (Z)mešani festival, s katerim se zbira sredstva za društvo. Upravljavec sme uporabiti
in obdelovati osebne podatke zbrane za prej navedene namene, pri katerih se uporabniki ob prijavi strinjajo s posebej povezanimi splošnimi
določili, ki so lahko posebej objavljeni.

V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je
prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih
zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

Na spletni strani in povezanih podstraneh se za osebno privolitev šteje ravnanje obiskovalca, ki ob izpolnitvi obrazca s klikom na prazen okvirček
in klikom na gumb »POTRDI« / »POŠLJI« / »NADALJUJTE NA PAYPAL« / »KUPITE SEDAJ« ali drug podoben gumb, da se strinja s veljavnimi in objavljenimi
splošnimi pogoji poslovanja, ter jih sprejema.

 1. OBSEG OBDELOVANIH OSEBNIH PODATKOV IN NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec obdeluje naslednje (ki se z obrazcem izpolnjujejo) osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v enega izmed obrazcev:

 • ime,
 • priimek,
 • e-poštni naslov,
 • želje,
 • opombe,
 • IP naslov uporabnika.

Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene:

 • segmentacije strank,
 • masovnega pošiljanja e-pošte,
 • obveščanja o novostih,
 • vabil na dogodke,
 • obveščanja o nagradnih igrah,
 • obveščanja o dogodkih,
 • pošiljanja tiskanega in digitaliziranega reklamnega gradiva,
 • ponudb za zaposlitev,
 • podporo strankam in
 • izboljšanje uporabniške izkušnje na spletni strani.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali
ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis,
urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na
razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva
obdelave).

 1. PRIVOLITEV V OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Šteje se, da uporabnik na spletni strani, pri kateri s klikom na prazno okno in klikom na gumb »Potrdi« ali podobni gumb potrdi, da sprejema in se
strinja s navedenimi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu
osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki 2.

 1. PRAVICA UPORABNIKA ZAHTEVATI PRENEHANJE UPORABE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (preko elektronske pošte ali preko pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov
trajno (izbris) ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh
ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način
(preko elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

 1. ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov
(ZVOP-1, Ur. l. 94/2007 in Uredbo EU 2016/679, o varstvu osebnih podatkov).

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči
nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. V kolikor so na spletni strani objavljene povezave na
zunanje (tretje) spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z spletno stranjo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov
na teh spletnih straneh. Upravljavec ne odgovarja za napake, ki so posledica posredovanja napačnih ali lažnih podatkov ob registraciji na spletni
strani portala.

 1. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili
obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran in da bodo podatki na zahtevo
uporabnika izbrisani v roku iz 4.točke.

 1. PIŠKOTKI

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo
na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni
podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina
piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem imeniku. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni
strani, datumu in uri obiska.

Uporabnik lahko piškotke briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v
polni meri.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku.
Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za
ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih
navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne
strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletni strani daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in
drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je
posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti upravljalca.

 1. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN ODGOVORNA OSEBA

Uporabnik podatkov je Kulturno umetniško društvo Coda, Kamniška ulica 2, 2000 Maribor.

Morebitna vprašanja glede zaupnosti podatkov, načinu zbiranja, uporabi podatkov ali o dodatnih informacijah, nas prosim kontaktirajte po pošti ali
preko e-poštnega naslova info@kud-coda.org.

 

Datum zadnje spremembe pravilnika: 29.4.2019

Datum objave pravilnika: 29.4.2019