katarina habe

22. 10. 2021 | 18:00

Vetrinjski dvor

OPIS

Katarina Habe

Katarina Habe je docentka za področje obče psihologije na Akademiji za glasbo UL. Je glasbenica in doktorica psihologije, ki usmerja svojo raziskovalno dejavnost na interdicsiplinarno področje psihologije glasbe. Dolga leta se raziskovalno in implikativno ukvarja s preučevanjem treme/ izvajalske anksioznosti in veščin uspešnosti glasbenega nastopanja ter vodi delavnice uspešne psihične priprave na nastop. V zadnjih letih svoj raziskovalni interes usmerja na preučevanje učinkov glasbe (poslušanja glasbe, aktivnega ukvarjanja z glasbo) na celostno (telesno, čustveno, miselno in duhovno) blagostanje človeka. Njena duša zveni v glasbi in se oplaja v vokalnem prepletanju terceta Katrinas.

Predavanje ‘Recepti za motivacijo za vadbo inštrumenta’

Ob začetku učenja inštrumenta je otrok poln pozitivnih pričakovanj. Le redko pa si predstavlja, da bo potrebno vložiti v igranje toliko časa in truda. Vadba inštrumenta zahteva veliko samodiscipline, ki se jo otrok uči ob pomoči staršev in učiteljev. Motivacija za vadbo je včasih večja, včasih manjša. Odvisna je od številnih dejavnikov: od razvojnega obdobja, v katerem se otrok nahaja, od zahtev in izzivov, ki jih učitelj postavi pred otroka, od všečnosti glasbenega materiala in nenazadnje od splošnih okoliščin.
Ali obstajajo recepti, kako izboljšati vadbo? Glede na to, da je čisto vsak človek poglavje zase, težko govorimo o receptih, lahko pa predstavimo smernice, ki pomagajo ponovno oživiti ogenj do igranja inštrumenta, in jih postaviti v realne življenjske razmere.
V okviru predavanja bomo odgovorili na naslednja vprašanja
  • kakšna je skladnost med pričakovanji otroka, učitelja inštrumenta in staršev
  • kako ohranjati notranjo motivacijo za vadbo
  • kateri vzvodi zunanje motivacije za vadbo so najbolj učinkoviti
  • s katerimi vzvodi lahko učitelji ohranjajo motivacijski “ogenj” pri učencih
  • kako tudi pri vadbi vstopiti v stanje zanosa
)" class="et_pb_video_overlay">